Dôležité informácie

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
z dňa 25.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 19.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk zo dňa 21.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.04.2020

Aktuálne usmernenia a informácie ku dňu 25.03.2020

Záznam z rokovania členov Krízového štábu Obce Istebné zo dňa 22.03.2020

Kam patria použité rúška a rukavice

Informácie pre verejnosť – ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy

Opatrenia v obci a ďalšie dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19

Ústredný krízový štáb SR vo štvrtok popoludní prijal prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní celoplošne zatvorené všetky materské, základné a základné umelecké školy, univerzity či všetky voľnočasové zariadenia.

Aj napriek tomu, že chorobnosť detí a žiakov v materských i základných školách  dramatickým spôsobom nestúpla a nebol ani aktuálne potvrdený koronavírus, z preventívnych dôvodov sa pristúpilo k uzatvoreniu aj našej Základnej školy s materskou školou v našej  už dnes.

Chceme poprosiť obyvateľov obce, aby obmedzili návštevu verejných inštitúcií len na nevyhnutné prípady a využili možnosť elektronického vybavovania. Taktiež, aby sa nezdržiavali v obchodných centrách, využili na povinné úhrady daní a iných poplatkov bezhotovostný prevod cez internetbanking a tak sa vyhýbali plateniu v hotovosti. Rodičov detí a samotné deti a mládež prosíme, aby sa nezdržiavali na ihriskách, v posilňovni a v skupinkách väčších ako 10 osôb, je potrebné zdržiavať sa doma, sledovať svoj zdravotný stav a riadiť sa ďalšími pokynmi vydanými úradom verejného zdravotníctva a krízového štábu SR. Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední, disciplinovaní a nepodliehali panike. 

Zverejnené 10. marca 2020.
Upravené 26. mája 2020.