Dôležité informácie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dňa 18.09.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia z dňa 14.09.2020

Prevencia pred rozšírením COVID19

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva SR
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 10.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z dňa 02.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 28.08.2020

Čo robiť po príchode zo zahraničia???

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 03.07.2020

Hromadné podujatia

Od pondelka 6. júla 2020 sa menia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 22.6. 2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR zo dňa 13.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 02.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 01.06.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
z dňa 25.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 19.05.2020

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk zo dňa 21.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.04.2020

Aktuálne usmernenia a informácie ku dňu 25.03.2020

Záznam z rokovania členov Krízového štábu Obce Istebné zo dňa 22.03.2020

Kam patria použité rúška a rukavice

Informácie pre verejnosť – ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy

Opatrenia v obci a ďalšie dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19

Ústredný krízový štáb SR vo štvrtok popoludní prijal prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní celoplošne zatvorené všetky materské, základné a základné umelecké školy, univerzity či všetky voľnočasové zariadenia.

Aj napriek tomu, že chorobnosť detí a žiakov v materských i základných školách  dramatickým spôsobom nestúpla a nebol ani aktuálne potvrdený koronavírus, z preventívnych dôvodov sa pristúpilo k uzatvoreniu aj našej Základnej školy s materskou školou v našej  už dnes.

Chceme poprosiť obyvateľov obce, aby obmedzili návštevu verejných inštitúcií len na nevyhnutné prípady a využili možnosť elektronického vybavovania. Taktiež, aby sa nezdržiavali v obchodných centrách, využili na povinné úhrady daní a iných poplatkov bezhotovostný prevod cez internetbanking a tak sa vyhýbali plateniu v hotovosti. Rodičov detí a samotné deti a mládež prosíme, aby sa nezdržiavali na ihriskách, v posilňovni a v skupinkách väčších ako 10 osôb, je potrebné zdržiavať sa doma, sledovať svoj zdravotný stav a riadiť sa ďalšími pokynmi vydanými úradom verejného zdravotníctva a krízového štábu SR. Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední, disciplinovaní a nepodliehali panike. 

Zverejnené 10. marca 2020.
Upravené 18. septembra 2020.