Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Výberové konanie na pracovné miesto – Upratovačka

1.12.2022

Prílohy

Popis

Obec Istebné vypisuje výberové konanie na funkciu

Upratovačka

Záujemca o pracovné miesto „Upratovačka“ obce Istebné zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady)

do 14.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Istebné, Obecný úrad, Istebné 142, 027 53 v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – upratovačka“ – neotvárať

Miesto výkonu práce:                    Obec Istebné, Obecný úrad, Istebné 142, 027 53

Pracovný vzťah:                              trvalý pracovný pomer (TTP), plný úväzok

Požiadavky:

 • samostatnosť, zodpovednosť
 • vítaná prax

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 5 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Istebné dňa 1.12.2022.

Výberové konanie na pracovné miesto – Hospodársky pracovník

1.12.2022

Prílohy

Popis

Obec Istebné vypisuje výberové konanie na funkciu

Hospodársky pracovník

Záujemca o pracovné miesto „hospodársky pracovník“ obce Istebné zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady)

do 14.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Istebné, Obecný úrad, Istebné 142, 027 53 v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – hospodársky pracovník“ – neotvárať

Miesto výkonu práce:                    Obec Istebné, Obecný úrad, Istebné 142, 027 53

Pracovný vzťah:                              trvalý pracovný pomer (TTP), plný úväzok

Požiadavky:

 • min. stredoškolské vzdelanie
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor /traktor s vlečkou
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloha a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času
 • organizačné a riadiace schopnosti

Počítačové znalosti-používateľ:

 • Microsoft Word – pokročilý – výhodou
 • Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
 • Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
 • Internet – pokročilý – výhodou

Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych práce v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 900 €/brutto
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 5 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Istebné dňa 01.12.2022

Výberové konanie na pracovné miesto – Pracovník údržby majetku obce

1.12.2022

Prílohy

Popis

Obec Istebné vypisuje výberové konanie na funkciu

Pracovník údržby majetku obce

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník údržby majetku obce“ obce Istebné zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady)

do 14.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Istebné, Obecný úrad, Istebné 142, 027 53 v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – pracovník údržby“ – neotvárať

Miesto výkonu práce:                    Obec Istebné, Obecný úrad, Istebné 142, 027 53

Pracovný vzťah:                            trvalý pracovný pomer (TTP), plný úväzok

Požiadavky:

 • min. stredoškolské vzdelanie
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor /traktor s vlečkou
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloha a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času

Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych práce v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 800 €/brutto
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 5 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Istebné dňa 01.12.2022