Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zdenka Lehotská

21.9.2021

Prílohy

Popis

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

21.09.2021

ZDENKA LEHOTSKÁ

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.