Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 16.2.2023

Koniec účinnosti 6.11.2032

Dátum podpísania 15.2.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Elena Vránová, Istebné 33, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.2.2023

Koniec účinnosti 10.2.2033

Dátum podpísania 10.2.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Zaťková Renáta, Istebné 130, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH 144,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 31.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Objednávateľ - IČO 36672254

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 14.1.2023

Koniec účinnosti 13.1.2026

Dátum podpísania 11.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 1.1.2033

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lacková Mária, Istebné 108, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 2.1.2033

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lacková Mária, Istebné 108, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 2.1.2032

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Belica Bohuslav, Istebné 4, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Technické služby, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín

Dodávateľ - IČO 31609911

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo