Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 17.4.2024

Začiatok účinnosti 18.4.2024

Koniec účinnosti 22.4.2024

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Janky Miroslav

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2024

Začiatok účinnosti 13.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

Návrh poistnej zmluvy č. 1248217634 - PZP vlečka za traktor

Dátum podpísania 11.4.2024

Začiatok účinnosti 12.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2029

Suma s DPH 144,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.4.2024

Začiatok účinnosti 11.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Pozemkové společenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 0, 027 53 Istebné

Objednávateľ - IČO 17057965

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.3.2024

Začiatok účinnosti 6.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 32,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Návrh poistnej zmluvy č. 1248225011 - PZP vlečka za traktor - nová opravená zmluva

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 28.3.2024

Koniec účinnosti 31.3.2024

Suma s DPH 110,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Turňová Viera, Istebné 5, 027 53

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.3.2024

Začiatok účinnosti 29.3.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 27.3.2024

Koniec účinnosti 27.3.2024

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ LANTASTIK, s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca

Objednávateľ - IČO 52828484

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 28.3.2024

Koniec účinnosti 1.4.2024

Suma s DPH 15,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Leško Matej, Istebné

Dodávateľ Obec Istebné

Dodávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Dodávateľ - IČO 00314528

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 169,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 19.3.2024

Začiatok účinnosti 21.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 19 867,55 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Istebné

Objednávateľ - Sídlo Istebné 142, 027 53I ste bn

Objednávateľ - IČO 00314528

Dodávateľ HUGOTECH, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo A. Medňanského 50, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 53180739

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy