Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Istebné zastúpená starostom obce oznamuje, že do zámeru č. 28697/2023- Zariadenie na recykláciu stavebného odpadu-Zámer činnosti, zaevidovaného pod číslom obce 200/2023 je možné nahliadnuť a podať pripomienky v lehote 21 dní na Obecnom úrade v Istebnom počas úradných hodín.