Preskočiť na obsah

Zariadenie na recykláciu stavebného odpadu-zámer činnosti a upovedomenie o začatí správneho konania

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2023 − 9. júna 2023
Kategória

Obec Istebné zastúpená starostom obce oznamuje, že do zámeru č. 28697/2023- Zariadenie na recykláciu stavebného odpadu-Zámer činnosti, zaevidovaného pod číslom obce 200/2023 je možné nahliadnuť a podať pripomienky v lehote 21 dní na Obecnom úrade v Istebnom počas úradných hodín.

Prílohy