Preskočiť na obsah

Zápisnica z výboru a dozornej rady   Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného  11.04. 2023 v budove  PSVLaP