Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného 01.04.2023 v budove Obecného úradu Istebné

Zverejnené
26. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. mája 2023
Kategória

Prílohy