Preskočiť na obsah

Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného 01.04.2023 v budove Obecného úradu Istebné