Preskočiť na obsah

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Istebné č.1 vo voľbách do Európskeho parlamentu