VZN č. 3/2022 o záväznej časti Územného plánu obce Istebné

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 14. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2022

Prílohy