VZN č. 2/2015, ktorým sa prijíma Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrá

Zverejnené
28. februára 2015
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2015

Prílohy