Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2015, ktorým sa prijíma Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrá