Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2022 o rozsahu poskytovania služieb sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné