VZN č. 1/2022 o rozsahu poskytovania služieb sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2022

Prílohy