Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2017, ktorým sa prijíma Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013