Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2014, ktorým sa prijíma Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrá