VZN č. 1/2014, ktorým sa prijíma Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Istebné a v centrá

Zverejnené
31. januára 2014
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 1/2014

Prílohy