VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Zverejnené
28. februára 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2018

Prílohy