VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Istebné

Zverejnené
11. marca 2020
Kategória

o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2020

Prílohy

Súvisiace dokumenty