Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Istebné