Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu ,, Územný plán regiónu Žilinského kraja“

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty