Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška-Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP- Výrobno-skladovacia hala HOVAL e-Plant