Verejná vyhláška-Stavebné povolenie Hoval, s.r.o.-Prístavba haly, etapa A4

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2023 − 13. apríla 2023
Kategória

Prílohy