Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby-,,Výrobno-skladovacia hala Hoval-e-Plant“

Zverejnené
23. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. mája 2023 − 7. júna 2023
Kategória

Prílohy