Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rozšírenie NNK

Zverejnené
21. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2022 − 5. apríla 2022
Kategória

Prílohy