Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania-Rozšírenie NNK

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy