Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavby-Petrostav SK-Rozšírenie NNK

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 22. marca 2023
Kategória

Prílohy