Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania-A.Špaglíková

Zverejnené
25. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2023 − 9. júna 2023
Kategória

Prílohy