Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja

Zverejnené
26. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2022 − 10. februára 2022
Kategória

Prílohy