Verejná vyhláška – Hoval s.r.o. – Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
22. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2022 − 6. januára 2023
Kategória

Prílohy