Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí kolaudačného konania-11723-Istebné-začiatok obce-Rozšírenie NNK

Zverejnené
26. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2023 − 10. júna 2023
Kategória

Prílohy