Uznesenie OZ zo dňa 28.11.2022 – ustanovujúce zastupiteľstvo

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy