Uznesenie OZ č. 61-70 zo dňa 15.12.2022

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 21. decembra 2022
Kategória

Prílohy