Uznesenie OZ č. 39-53 zo dňa 10.12.2021

Zverejnené
3. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2021 − 28. februára 2022
Kategória

Prílohy