Uznesenie OZ č. 37-50 zo dňa 18.07.2022

Zverejnené
29. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. júla 2022
Kategória

Prílohy