Uznesenie OZ č. 27-38 zo dňa 27.09.2021

Zverejnené
13. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. októbra 2021
Kategória

Prílohy