Uznesenie OZ č. 22-36 zo dňa 06.06.2022

Zverejnené
29. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. júla 2022
Kategória

Prílohy