Uznesenie OZ č. 1-7 zo dňa 13.01.2023

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 23. januára 2023
Kategória

Prílohy