Schválené VZN č. 2 2019 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

Detaily

Prílohy