Rozpočtové opatrenie č. 6/2021

Zverejnené
13. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2021 − 27. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: RO 6/2021

Prílohy