Rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Zverejnené
27. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2022 − 25. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: RO 2/2022

Prílohy