Preskočiť na obsah

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené
11. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. januára 2024
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 08.01.2024 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 23. marca 2024

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov učil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na

sobotu 6. apríla 2024

Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie.

Prílohy