Preskočiť na obsah

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Zverejnené
12. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. februára 2024
Kategória

Podľa čl. 89 ods. 2 písme. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásil predseda vlády rozhodnutím zo dňa 9. februára 2024 voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na

sobotu 8. júna 2024

Prílohy