Preskočiť na obsah

Pozvánka na verejné prerokovanie-Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu-CWB GROUP, s.r.o.

Zverejnené
11. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2024 − 29. januára 2024
Kategória

V zmysle § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, po dohode a v spolupráci so zástupcom navrhovateľa spoločnosti CWB GROUP, s.r.o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín, Vás pozývame na

verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu“, ktoré sa uskutoční dňa 29.01.2024 o 14.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Istebnom, Istebné č.142, 027 53.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom, spoločnosťou CWB GROUP, s.r.o. a spracovateľom Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, spoločnosťou INECO, s.r.o.

Prílohy