Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie údajov na určenie výšky FPP v súlade s § 75 ods. 17 zákona č. 448/2008 Z.z. Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov