Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-M.Lacko

Zverejnené
18. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. novembra 2022 − 5. decembra 2022
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

18.11.2022

Lacko Miroslav, narodený 13.12.1977

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  18.11.2022

Prílohy