Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-L.Skočík

Zverejnené
10. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. októbra 2022 − 25. októbra 2022
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

10.10.2022

Skočík Lukáš, narodený 12.07.2001

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  10.10.2022

Prílohy