Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ing. Tokárik M.

Zverejnené
4. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2023 − 19. januára 2023
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

03.01.2023

Ing. Tokárik Martin, nar. 26.08.1972

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  03.01.2023

Prílohy