Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení TP-M.Hegyi

Zverejnené
25. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2022 − 9. júna 2022
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

25.05.2022

Hegyi Marián, nar.: 09.09.1948

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  25.05.2022

Prílohy