Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení TP-Ľ.Vojtko

Zverejnené
31. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2022 − 16. septembra 2022
Kategória

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

31.08.2022

Vojtko Ľubomír, narodený 29.03.1991

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  31.08.2022

Prílohy