Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení TP-J. Skočíková

Zverejnené
15. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2022 − 30. marca 2022
Kategória

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

15.03.2022

Skočíková Jana, narodená 11.10.1965

Miestom nového trvalého pobytu je Istebné.

Istebné  15.03.2022

Prílohy