Preskočiť na obsah

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené
19. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. januára 2024
Kategória

Na základe čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce rozhodnutím zo dňa 09.01.2024

určil pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

konaných dňa 23. marca 2024

pre volebný obvod č.1 obce Istebné tento volebný okrsok a zároveň určil volebnú miestnosť

Číslo okrskuVolebná miestnosť
1.Kultúrny dom Istebné 142, 027 53

V Istebnom dňa 19.01.2024

Prílohy