Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení listovej zásielky-Z.Lehotská

Zverejnené
28. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2022 − 14. novembra 2022
Kategória

      Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi

Lehotská Zdenka, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 14 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Detaily

Dátum uloženia: 28. októbra 2022
Odberná lehota: 14. novembra 2022
Miesto uloženia: Pošta Istebné
Odosielateľ: Dôvera
Adresát: Lehotská Zdenka, Istebné 027 53

Prílohy